Czy sesje sex coachingowe odbywają się online czy stacjonarnie?

Wszystkie sesje prowadzone są online na platformie Zoom, natomiast Ty decydujesz czy rozmowa wstępna odbędzie się przez telefon czy online (wirtualna kawa).

Ile sesji sex coachingowych trzeba odbyć, żeby zobaczyć efekty?

To kwestia indywidualna, na którą wpływ ma wiele czynników. Przede wszystkim istotna jest złożoność zagadnienia, jakiego dotyczyć będzie sesja, ale również to, czy uczestniczy w niej jedna osoba czy para. Szybkość postępów zależy również od Waszych cech osobowościowych, takich jak otwartość na zmiany i motywacja, wzajemny szacunek dla uczuć i potrzeb partnera_ki/osoby partnerskiej, dążenie do kompromisu, zaangażowanie we wspólny wysiłek, jaki podejmiemy, by osiągnąć satysfakcjonujące dla Was rozwiązania. Niektórym osobom wystarczy jedna sesja, a inne będą musiały na efekt trochę poczekać. Liczbę przewidywanych spotkań ustalimy podczas pierwszej sesji.

Sesje zazwyczaj odbywają się raz na tydzień lub co dwa tygodnie.

Czy podczas sesji muszę być z Partnerem_ką/ osobą partnerską?

W wariancie optymalnym po pierwszej wspólnej sesji, która umożliwia obserwację dynamiki istniejącej między Wami, jedna lub dwie sesje prowadzone są osobno z każdym z Was. Takie rozwiązanie ma swoje zalety, ponieważ daje możliwość podejścia do partnerów_ek/osób partnerskich w sposób indywidualny, jako do odrębnych jednostek. Niektóre osoby czują się wówczas swobodniej, szybciej się otwierają i chętniej dzielą swoimi emocjami. Ponadto takie podejście umożliwia stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla każdego z Was i przygotowanie gruntu pod spotkania w parze, dzięki czemu będziecie mieli poczucie sprawczości i wpływu na kształt i zmiany dokonujące się w Waszym związku.
Jeśli jednak osoba partnerska nie chce lub nie jest gotowa wziąć udziału w procesie coachingowym, nad wieloma zagadnieniami jesteśmy w stanie skutecznie pracować indywidualnie.

Ile trwa sesja sex coachingowa?

Sesja indywidualna trwa do 60 minut, a sesja dla pary do 90 minut.
Natomiast rozmowa wstępna trwa ok. 15 minut, a sesja monitorująca (3 miesiące po ostatniej sesji coachingowej) ok. 30-minut.

Czy mogę kontaktować się sms-owo pomiędzy sesjami coachingowymi?

Tak, jeśli wykupiłaś_eś/ wykupiliście pakiet coachingowy. Wówczas masz/ macie możliwość skontaktowania się ze mną za pomocą wiadomości SMS pomiędzy sesjami. Klienci zazwyczaj korzystają z tej oferty, aby informować o swoich postępach, zadawać pytania, prosić o wyjaśnienia lub wsparcie przy pracach domowych.

Co, jeśli nie mogę wziąć udziału w spotkaniu?

Zdaję sobie sprawę, że Wasz napięty harmonogram może ulec zmianie. Każdą wizytę możesz odwołać bezpłatnie (telefonicznie lub wysyłając wiadomość) do 48h przed jej rozpoczęciem.. Do 48 godzin nie wlicza się sobót, niedziel i świąt państwowych. W przypadku niedotrzymania tego terminu należy uiścić kwotę za sesję, która była zaplanowana. Wszystkie sesje należy opłacić do 24 h przed zaplanowaną sesją.